Elektronická žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka - vstup


Vážení rodiče,

            od 28.1. 2021 uvádíme do zkušebního provozu webovou aplikaci systému Bakaláři, která Vám umožní kdykoliv v průběhu dne nahlédnout do školního informačního systému.

Hned první den budete mít možnost se informovat o klasifikaci Vašeho dítěte za 1. pololetí.

Internetovou žákovskou knížku jako zdroj obecných informací budou využívat všechny ročníky.

Pro klasifikaci a omluvenky bude využívána zatím žáky 5. – 9. ročníku, mladší ročníky zůstávají u zápisu do notýsku nebo papírové žákovské knížky.

Od 2. pololetí bude tato žákovská knížka využívána pro:

  • průběžnou klasifikaci jednotlivých předmětů
  • pololetní klasifikaci
  • upozornění na kázeňské přestupky
  • sdělení školy
  • Vaše omluvy žáků (bude zprovozněno později – zatím prosíme omluvy písemně s Vaším podpisem v papírové žákovské knížce)
  • Vaše sdělení škole, komunikaci s vyučujícími

     Do webové aplikace se přihlásíte pomocí svého hesla, které obdržíte ve středu 27. 1. 2021 a čtvrtek 28. 1. 2021 vždy v době od 13:00 hod do 17:00 hod (popř. v jiné době dle telefonické domluvy) ve škole.

     Jiná přístupová hesla obdrží Vaše děti.

   Každý žák a rodič má své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého jsou mu zpřístupněny pouze jemu určené informace a nastavena uživatelská práva.

    Upozorňujeme, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

Přístup do webové aplikace:

        (doporučujeme uložit do záložek počítače)

V případě Vašeho problému s internetovým připojením informujte prosím třídního učitele nebo vedení školy.

Věříme, že elektronická žákovská knížka se stane přínosem pro naši vzájemnou informovanost.

Mgr. Marcela Chmelová
25. 1. 2021