Exkurze žáků 6.třídy

Exkurze žáků 6. třídy

Březen je měsícem knihy, proto jsme se rozhodli navštívit Knihovnu Františka Kožíka v Uherském Brodě. Ve středu 13. března nás v dětském oddělení knihovny přivítala příjemná paní knihovnice, která nám nejprve ukázala prostory knihovny, vysvětlila, jak jsou knihy řazeny, a také nás seznámila s půjčovním řádem. Potom vyprávěla o historii komiksu a plnili jsme také úkoly ve skupinách, tvořili jsme totiž vlastní komiksový příběh. Nakonec jsme si mohli vzít přihlášku a nějakou knihu si půjčit. Po svačině jsme se přemístili do Muzea Jana Amose Komenského, kde nás čekal další program.

Nejprve si nás vyzvedl muzejní lektor, který nás usadil do lavic staré školy a seznámil nás s Komenského dílem Orbis Pictus. Vyzkoušeli jsme si, jak se podle této knihy učilo, hravou formou jsme poznali svět řemesel - jako je třeba mlynářství nebo krejčovství - a naučili jsme se díky tomu stará slova a jejich význam. Nejzajímavější pro všechny asi bylo povídání o dřívějších trestech, které žáci dostávali, a hlavně jejich praktická ukázka. Poslední částí exkurze byl program o životě Jana Amose Komenského.

Tečka za exkurzí byla sladká, protože jsme se stihli občerstvit v cukrárně a pak už hurá do Prakšic.