Tento preventivní program je realizován příslušníky Hasičského záchranného sboru, kteří letos navštívili naši školu 7. a 23. května. Cílovou skupinou jsou žáci 2. a 6. ročníku. Získávají zábavnou formou informace o práci hasičů, o hasicích přístrojích a mnoho dalšího. Poslední setkání proběhne na hasičské stanici v Uherském Brodě.

Mgr. Monika Mahdalová