Hody, hody, doprovody

Velikonoce jsou spojeny s celou řadou tradic a zvyků. S žáky třetí třídy jsme si proto letos vyzkoušeli klasické barvení vajíček v cibulových slupkách.

A jak se nám to povedlo? Posuďte sami.