Hudební blahopřání maminkám

Naši druháčci pod vedením a za doprovodu paní učitelky Mgr. Marie Vlkové si připravili a  natočili ke Dni matek své blahopřání maminkám.