Informace k zápisu do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2020/2021

Podle opatření vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva budou zápisy do MŠ na školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Období určené pro přijetí žádostí je stanoveno školským zákonem na 2. 5. – 16. 5. 2020.

Žádost je možné doručit jednou z těchto možností:

  1. do datové schránky školy: fcvmgsh
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na: zspraksicespraksice.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Prakšice, přísp. organizace, Prakšice 100, 687 56.
  4. do poštovní schránky na budově školy (v označené obálce: MŠ – zápis)
  5. ve výjimečných případech osobním podáním, po předchozí telefonické domluvě s vedoucí učitelkou MŠ (tel.: 777 226 175)

Součásti žádosti musí být:

  • čestné prohlášení k očkování
  • prostá kopie rodného listu
  • prostá kopie očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Na email uvedený v žádosti bude po 16. 5. 2020 odesláno registrační číslo žádosti dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 30 dní na webových stránkách školy a ve vstupní části mateřské školy zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena poštou.

UPOZORŇUJEME:

Povinnost předškolního vzdělávání platí pro všechny děti v posledním roce předškolní docházky, před zahájením školní docházky. Tj. pro všechny děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku pěti let.

​​​​​​​

MŠ U Pramene​​​​​​​