Informace školní jídelny

Od 1. 9. 2021 jsou ke stravování  automaticky ve školní jídelně přihlášeny všechny děti, které se  v minulém školním roce stravovaly. Oběd bude vydán po slavnostním zahájení.

Případné změny nahlaste do školní jídelny.