K nástupu do školy od 12. dubna

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. dubna 2021 bychom měli nastoupit k výuce za těchto podmínek:

  • testování neinvazivními antigenními testy 2x týdně - první test vždy 1. den prezenční výuky; testování neprobíhá v případě individuálních konzultací
  • je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznamantigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ .Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.
  • žáci obličejová zdravotnická maska (děti ve školce nemusí mít), zaměstnanci školy respirátor
  • mateřská škola - otevřena pouze pro předškoláky; děti se testují 2x týdně
  • žáci 1. stupně prezenčně i distančně rotačním způsobem
  • žáci 2. stupně zůstávají v distanční výuce
  • v provozu bude opět školní jídelna - žáci ve škole jsou automaticky přihlášeni, žáky na distanční výuce přihlaste prosím u vedoucí školní jídelny
  • školní družina pro 1. a 2. třídu

Rotační výuka 1. stupně:

  • lichý týden (od 12. dubna) prezenční výuka 2. a 5. ročníku, distanční výuka sudý týden
  • sudý týden (od 19. dubna) prezenční výuka 1., 3., 4. třída, distanční výuka lichý týden

Aktuálně čekáme na bližší informace z ministerstva týkající se testování žáků - budeme Vás ihned informovat.

V případě, že za těchto podmínek nesouhlasíte s nástupem svého dítěte do školy, kontaktujte prosím třídního učitele nebo vedení školy. Domluvíme se konkrétně na dalším způsobu distančního vzdělávání.

Děkujeme za pochopení a velkou trpělivost.

Aktualizace 8. 4. 2021

​​​​​​​Vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna 2021 v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky.

Více informací pro rodiče zde

Stáhnout soubor: Leták pro rodiče

Aktualizace 11. 4. 2021

Ošetřovné a rotační výuka

Odpověď na otázku: Nechci nechat své dítě testovat, mám nárok na ošetřovné?

"Při částečném otevření škol (rotační výuka), ošetřovné ve dnech, kdy je umožněna prezenční výuka, čerpat nelze, pokud dítě zůstane doma z důvodu, že nebylo testováno.
Při rotační výuce nárok na výplatu ošetřovného bude pouze ty dny (týdny), kdy dítě nemělo umožněnu prezenční výuku ve škole, ale byla mu nařízena distanční výuka. Rodiče nemohou dny prezenční výuky označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny čerpat nelze."

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více na:
Krizové ošetřovné > Ošetřovné a rotační výuka > často kladené dotazy