Kateřinský jarmark

Stonožka na Kateřinském jarmarku


V sobotu 26. listopadu jsme letos poprvé nabízeli výrobky dětí naší školy ve stánku na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Díky příznivému počasí, radostné a přátelské atmosféře, a hlavně mimořádně zdařilým výrobkům se nám dobře dařilo. Potěšilo nás, že o naše dekorace byl zájem a u našeho stánku bylo nebývale rušno. Poděkování patří dětem, jejich rodičům a dalším, kteří se do této Stonožkové akce zúčastnili. Děkujeme také těm, kteří zakoupením drobného dárku přispěli na dobrou věc. Náš příspěvek spolu s ostatními poputuje prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka dětskému oddělení Psychiatrické kliniky do Fakultní nemocnice v Plzni.

Jana Kovaříková