Kateřinský jarmark

Stonožka na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě

Také letos podobně jako v uplynulých letech jsme výrobky žáků naší školy nabízeli ve stánku na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. A naše výrobky měly úspěch.

Je potěšující, že se opět dobrovolně zapojilo do tohoto prodeje hodně ochotných rodičů a dětí.

Děkuji touto cestou kolegyním Martině Běhůnkové a Aleně Braunerové za významný podíl na zabezpečení a organizaci prodeje na Kateřinském jarmarku.

Velmi si vážíme všech rodičů i žáků, kteří osobně pomáhají prodávat ve stáncích, i když počasí není vždy ideální.  Stánek navštívilo hodně zájemců, kteří chtěli přispět dobré věci zakoupením drobného předmětu vyrobeného dětmi. I letos poputuje výtěžek z prodeje prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou na pomoc potřebným.

                                                                                                                                 Jana Kovaříková