Literární a výtvarná soutěž

Letos uplynulo 430 let od narození Jana Ámose Komenského. U této příležitosti se pod záštitou paní Ing. Mgr. Zuzana Fišerové, Ph.D., radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství, uskutečnila literární a výtvarná soutěž.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 25. března 2022 ve Sloupovém sálu Muzea J. A. Komenského Uherský Brod. Po vyhlášení výsledků následovalo zahájení vernisáže vítězných prací a zaslaných prací do soutěže ve foyer Domu kultury Uherský Brod. 
Vyhlašování výsledků se ujali členové odborné komise, kteří společně s panem Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou Uherského Brodu, a s výše zmíněnou paní Ing. Mgr. Zuzanou Fišerovou předali věcné ceny vítězům.
Žáci naší školy byli v této soutěži úspěšní, neboť ve výtvarné části obsadila krásné 3. místo Karolína Michálková ze VI. třídy a v literární části pak zabodovala Šárka Zálešáková ze VII. třídy a Ondřej Jahoda z IX. Oba za své básně o „Učiteli národů“ získali čestné uznání poroty. Všem gratulujeme!