Matematická olympiáda a Fyzikální olympiáda - úspěšní řešitelé školních kol

Ani po dobu distanční výuky nevzdali žáci zapojení do školních kol matematické a fyzikální olympiády.
Úspěšným řešitelem školního kola matematické olympiády je David Bakalář z 8. třídy, fyzikální olympiády David Paul Bartoš, žák 9. třídy.

Oba postupují do okresního kola a zaslouží si velkou  pochvalu. Za této situace, kdy není možná osobní přítomnost ve škole, museli oba žáci pracovat mnohem více samostatně, bylo to pro ně mnohem obtížnější, přesto se nevzdali.

Mgr. Pavlína Gajdůšková