Matematický klokan - celostátní kolo

Karolínko, moc blahopřejeme! :-)