Mezinárodní den rodiny

V roce 1993 Valné shromáždění OSN rozhodlo, že počínaje rokem 1994 bude každoročně 15. květen vyhrazen Mezinárodnímu dni rodin.

V Česku se 15. květen slaví jako významný den od roku 2006.

Rodina je od nepaměti základním prvkem společnosti, státu a výchovy budoucí generace. V rodině se utváří charakter nového človíčka, jeho vztahy k ostatním, pohled na vnímání světa. 

V rodině od narození získáváme pocit klidu, bezpečí, lásky a sounáležitosti.  Rodina také vymezuje mantinely tak důležité pro další život. 

Fungující rodina vychová silného, poctivého, pracovitého  a sebevědomého člověka připraveného čelit různým životním nástrahám, milujícího život, své bližní a hrdého na své kořeny i vlast. 

Chraňme tradiční rodinu, budujme pevné vztahy v ní, respektujme se a mějme se rádi.