Mimořádné opatření - uzavření základní školy (uvnitř informace o ošetřovném)

Vážení rodiče,

na základě nařízení ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole.

Toto mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 pro potřebu ochrany před výskytem a šířením tohoto onemocnění.

Mateřská škola zůstává v provozu.


OŠETŘOVNÉ
Nárok na ošetřovné

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) (PDF 423,51 kB), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Zdroj: zde

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro zájemce bude tiskopis vydáván ve středu 11. 3. 2020 v době od 8:00 hod do 15:00 hod v ředitelně, popř. jindy dle domluvy.