Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se v tělocvičně uskutečnil již jednou odložený interaktivní výukový program pro žáky 3. - 9. třídy s názvem  Moje chytré tělo. 

Zábavnou formou byli žáci  seznámeni s tím, jak fungují vybrané procesy v našem těle.

Někteří žáci měli možnost se zhostit úlohy asistentů. Nechyběla malá světelná, čichová a bublinková show. Pořad se zabýval i tématy jako je sebevědomí člověka, šikana aj.