Muzeum J.A. Komenského

 Výukové programy v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě

V pátek 19. 5. 2023 jsme navštívili se čtvrťáky Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Zajímavý byl výukový program Orbis pictus, kde jsme se dozvěděli o životě lidí a způsobu vzdělávání v době Komenského. Žáci si vyzkoušeli prostředí historické třídy a poslouchali výuku muzejního pedagoga. Hravou formou poznávali svět řemesel, jako je například mlynářství, vinařství, krejčovství a rozšířili si slovní zásobu. V další části jsme se zúčastnili přednášky o životě a díle Jana Amose Komenského a prohlédli si novou expozici.

                                                                                                                         Jana Kovaříková