Nabídka kroužků ve školním roce 2022/23

Vážení rodiče,

s předstihem přicházíme s bohatou nabídkou kroužků různého zaměření v příštím školním roce. Záleží jen na zájmu žáků, který kroužek bude realizován,

Prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři budete včas informováni o termínech kroužků a způsobu podání přihlášky.

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/23

1. stupeň

Anglický jazyk, 1. třída 

- vedoucí kroužku: Martina Běhůnková

- seznámení s anglickým jazykem hravou formou

Basketbal, 1. – 2. třída 

- vedoucí kroužku: Eva Balijová

- základy hry pro nejmenší žáky

Dramatický kroužek, 1. stupeň

- vedoucí kroužku: Jana Kovaříková

- základy dramatické výchovy

- dechová cvičení, artikulace, umělecké čtení textu, dramatizace

Hudební hrátky, 1. stupeň

- vedoucí kroužku: Marie Vlková

- zpěv a tanec jako zábava a relaxace

Logické hry, 1. stupeň

- vedoucí kroužku: Jana Kovaříková

- kroužek pro bystré hlavičky – sudoku, kvízy, luštěnky, hlavolamy, netradiční deskové hry aj.

Pohybové hry, 3. – 5. třída

- vedoucí kroužku: Alena Braunerová

- kroužek různého sportovního zaměření

Rybářský kroužek, 1. stupeň

- vedoucí kroužku: Roman Bandri 

- pro malé rybáře, základy rybaření, teorie ve škole, praxe u rybníků, možnost získání rybářského lístku

Slavíček, školní družina

- vedoucí kroužku: Martina Gajdošíková

- zpěv, hudba a tanec jako zábava, relaxace i poučení

- přednost mají děti navštěvující školní družinu

Sportovní kroužek, 1.-2. třída

- vedoucí kroužku: Martina Běhůnková

- sportovní a pohybové aktivity pro děti 1. a 2. třídy

Včelařský, 1. stupeň

- vedoucí kroužku: Pavel Muller

- základy včelaření – teorie ve škole, praxe ve školní zahradě

Výtvarná dílna, školní družina

- vedoucí kroužku: Martina Gajdošíková

- výtvarná výchova pro všechny, tradiční i netradiční techniky

- přednost mají děti navštěvující školní družinu

2. stupeň

2. světová válka bez cenzury

- vedoucí kroužku: Martin Kutálek

- příčiny, průběh, důsledky 2. světové války, souvislosti, méně známé historické skutečnosti, zajímavosti

Cvičení z českého jazyka, 9. třída

- vedoucí kroužku: Monika Mahdalová

- procvičování učiva českého jazyka před přijímacími zkouškami na střední školy

Cvičení z matematiky, 9. třída 

- vedoucí kroužku: Pavlína Gajdůšková

-  procvičování učiva matematiky před přijímacími zkouškami na střední školy

Čtenářské dílny, 2. stupeň

- vedoucí kroužku: Monika Mahdalová

- rozvíjení čtenářské gramotnosti, zajímavá čeština, prostor pro témata, na která ve škole nezbývá tolik času

Dějepisný kroužek 

- vedoucí kroužku: Martin Kutálek

- zajímavá témata světové historie pod lupou 

English Conversation, 8.  – 9. třída

- vedoucí kroužku: Eveline Bartošová

- konverzace v angličtině pro žáky 8. – 9. třídy

Fyzikálně technický kroužek

- vedoucí kroužku Pavlína Gajdůšková

- fyzika v praxi zábavnou formou, pokusy, hrátky, vyvozování na základě osobních zkušeností

Německá konverzace, 2. stupeň

- vedoucí kroužku: Martin Kutálek

- konverzace v německém jazyce pro žáky 7. – 9. třídy

Rybářský kroužek, 2. stupeň

- vedoucí kroužku: Roman Bandri 

- základy rybaření, teorie ve škole a praxe u rybníků, možnost získání rybářského lístku

Sportovní kroužek, 2. stupeň

- vedoucí kroužku: Ivo Frolec

- míčové a jiné kolektivní hry

- dle zájmu smíšený nebo rozdělený pro chlapce a dívky

Taneční, 9. třída

- vedoucí: Monika Mahdalová

- příprava vystoupení s polonézou na plese SRPŠ

Úvod do ruského (nebo ukrajinského) jazyka

- vedoucí kroužku: Olha Lekešová

- výběr jazyka dle počtu zájemců (aktuálně požadavek ruského jazyka)

- azbuka, základní konverzační fráze v dalším slovanském jazyce, hravá forma výuky s rodilou mluvčí

Včelařský, 2. stupeň

- vedoucí kroužku: Pavel Muller

- základy včelaření - teorie ve škole, praxe ve školní zahradě 

Výtvarný kroužek 

- vedoucí kroužku: Jana Kovaříková

- zdokonalování se ve výtvarných technikách, grafika (linoryt, suchá jehla), kresba, malba (akryl na plátně), příprava na výtvarné soutěže

Myslivecký kroužek

- vedoucí kroužku: Antonín Janovský

-  základní znalosti o myslivosti, poznávání volně žijících zvířat a jejich stop, ochrana přírody, vycházky do přírody, seznámení s povinnostmi každého myslivce

- vhodné pro žáky 5. - 9. třídy