Návštěva dětí z MŠ Pašovice a MŠ Prakšice u nás ve škole

V pátek 24. března 2023 se přišly děti z Mateřské školy Pašovice a Mateřské školy Prakšice podívat do naší školy. Navštívily především výuku v 1. třídě. Viděly, co všechno už jejich starší kamarádi umí, jak pracují a zkusily se spolu s nimi do práce také zapojit. Potom se podívaly do naší krásné školní družiny, kde se jim velmi líbilo, o čemž svědčí věty, že do družinky určitě budou chodit. Neopomněly také navštívit starší kamarády nebo sourozence ve 2. a 3. třídě a prohlédnout si naši novou tělocvičnu.

Jsme rádi, že se jim u nás líbilo a už teď se těší do 1. třídy.  :-)