Nová protiepidemická opatření od 5. 10. 2020

Dle nařízení č. 9/2020 Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně  platí s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin tato opatření: 

  • pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • u 1. stupně základních škol se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje,  bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.
  • u 2. stupně základních škol se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (v případě příznivého počasí vycházky do okolí školy, v případě nepříznivého počasí plní žáci další výstupy Tv (pravidla, historie sportu, fairplay ve sportu, olympijské hnutí apod.)
  • pro zařízení školního stravování platí omezení ze dne 30. září 2020; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob - dojde tedy k aktuálnímu  snížení kapacity školní jídelny a změnách v odchodu na oběd
  • na provoz školní družiny a kroužků v naší škole nemají aktuální opatření vliv (menší skupiny, větší prostory, dodržování hygienických opatření)
  • žáci v případě pěkného počasí tráví výuku také venku. S poklesem teplot prosíme o vhodné teplé oblečení a obuv, aby děti neprochladly. Totéž platí i o oblečení uvnitř (mikiny, svetry), aby se mohlo pokračovat v intenzívním větrání učeben.