Nové dotykové interaktivní tabule

V tomto týdnu instalovali pracovníci firmy Engel s.r.o. nové dotykové interaktivní tabule do počítačové učebny a 1. třídy. Pomocí interaktivního snímače se vytvořila interaktivní plocha ze stávající pylonové tabule v 1. třídě. 

Na tabuli je možné pracovat dotykem prstu, elektronickým perem nebo teleskopickým ukazovátkem.

Nová technika byla pořízena v rámci projektu zřizovatele. Ke kompletnímu vybavení tak chybí už jen instalace židlí k počítačům.

Velké poděkování patří také panu ing. Aleši Baránkovi za přípravu a realizaci instalace.