Nové vybavení počítačové učebnyDíky obecnímu zastupitelstvu a zvláště panu starostovi mohl být o prázdninách realizován podpořený projekt vybavení stávající počítačové učebny novými počítači. 
Na snímcích vidíte průběh instalace a také první spokojené uživatele na začátku školního roku.