Od 17. 5. nástup celého 1. stupně a 8. a 9. třídy

Mateřská škola

 • od 10. 5. beze změn
 • Dítě s příznaky onemocnění jako je teplota, rýma, kašel, bolest v krku, zarudnutí očí, bolest břicha, průjem, zvracení, vyrážka  nemůže být puštěno do školy. 
  ​​​​​​​
  Chráníme tím ostatní děti a zaměstnance školy. Zdravotní stav v případě pochyb konzultujte s lékařem ještě před příchodem dítěte do školy.

Základní škola

 • prezenční výuka platí pro všechny žáky 1. stupně 
 • pokračuje rotační výuka pro žáky 2. stupně - nastupuje 8. a 9. třída, 6. a 7. třída v distanční výuce
 • zpěv nadále zakázán, sportovní činnosti mohou probíhat pouze venku
 • rouška (nebo respirátor) uvnitř budovy je povinná
 • rouška venku pouze při vzdálenosti od druhé osoby menší než 2 metry
 • Žák s příznaky onemocnění jako je teplota, rýma, kašel, bolest v krku, zarudnutí očí, bolest břicha, průjem, zvracení, vyrážka  nemůže být puštěno do školy. Chráníme tím ostatní žáky a zaměstnance školy. Zdravotní stav v případě pochyb konzultujte s lékařem ještě před příchodem dítěte do školy.

​​​​​​​Testování

 • začátek pro všechny v 7:30 hod
 • termíny: pondělí (všichni žáci školy a zaměstnanci) nebo první den nástupu do školy

                        čtvrtek - pouze žáci 8. a 9. třídy

 • žáci 1. třídy se testují v tělocvičně, 2. třídy v sále (přítomnost rodičů), ostatní žáci ve svých třídách

Školní družina

 • ranní školní družina se změnou času nástupu kvůli testování (viz mail pro rodiče) na základě počtu zájemců
 • odpolední družina ve 2 odděleních (1. a 2. třída a 3. a 4. třída) - z důvodu aktuální epidemiologické situace ve Zlínském kraji, a v místě, zatím spojujeme pouze 2 třídy

Školní jídelna

 • žáci přítomni prezenční výuce ve škole jsou automaticky přihlášeni ke stravování


Podrobnější informace k organizaci nástupu budou sděleny prostřednictvím systému Bakaláři.

Je předpoklad, že od 24. 5. začne vyučování pro všechny v běžném režimu v prezenční formě.


Z důvodu nekomplikovaného nástupu na testování budou třídy vstupovat do školy takto: