Žák má právo v době pobytu ve škole odebírat denně oběd. Totéž právo má i v době prvního dne nemoci, kdy oběd nemohl být do 7,00 hod zrušen. Tento den se považuje za pobyt žáka ve škole a strava je vydána do přinesených nádob.

V ostatní dny, kdy žák ve škole přítomen není, nemá nárok na zvýhodněnou cenu stravy a je povinen si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí jídlo uhradit v plné výši. To znamená finanční limit potravin podle kategorie strávníka i provozní a mzdové náklady. 

Telefonní čísla pro odhlašování obědů

Mateřská škola: 572 672 253 
Základní škola: 572 672 251, 777 226 184

Oběd musí být odhlášen vždy do 7:00 hod odběrového dne.

Neodhlašujte prosím obědy pomocí e-mailu. Děkujeme za pochopení.

Dana Marášková, vedoucí školní jídelny