Žák má právo v době pobytu ve škole odebírat denně oběd. Totéž právo má i v době prvního dne nemoci, kdy oběd nemohl být do 7,00 hod zrušen. Tento den se považuje za pobyt žáka ve škole a strava je vydána do přinesených nádob.  V době od  11:00 hod do 11:15 hod ve školní jídelně.

V ostatní dny, kdy žák ve škole přítomen není, nemá nárok na zvýhodněnou cenu stravy a je povinen si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí jídlo uhradit v plné výši. To znamená finanční limit potravin podle kategorie strávníka i provozní a mzdové náklady. 

Plánovanou nepřítomnost dítěte v mateřské škole i v základní škole je třeba nahlásit do školní jídelny den předem do 8.00 hodin. I odpolední svačiny dětí v mateřské škole odhlašujte předem.                                                                                                                       Důvodem je objednávání surovin k přípravě pokrmů.                                                                  Ráno, v odběrový den stravy, od 7.00 hodin se bude odhlašovat pouze onemocnění dítěte.

Telefonní čísla pro odhlašování stravy

Mateřská škola: 572 672 253 
Základní škola: 572 672 251, 777 226 184

Neodhlašujte prosím obědy pomocí e-mailu. Děkujeme za pochopení.

Dana Marášková, vedoucí školní jídelny