Ohlédnutí za prosincovými akcemi „stonožkových“ dětí

V prosinci následovaly další akce pro Stonožku. Pod vedením paní Ireny Kadlčkové jsme v odpoledních dílnách tentokrát vyráběli vánoční dekorativní vazby. I zde se sešlo hodně rodičů, aby dětem pomáhali při práci. Potěšila nás také mimořádná účast tatínků. Další týden rodiče s dětmi ve spolupráci s paní učitelkou Jitkou Langerovou zdobili baňky a jiné ozdoby ze skla. Prodeje pak následovaly o druhé neděli adventní u kostela v Prakšicích a třetí neděli adventní v u kostela a kláštera v Uherském Brodě. Velmi si vážíme pomoci rodin, které se zúčastnili prodejů, a také podpory a spolupráce kněží zdejších farností. Děkujeme jim také touto cestou.

Jedna z nejkrásnějších „stonožkových“ činností byla ale ta, kterou vymyslely a připravily samy děti. Sešly se v pondělí 23. prosince, aby v obci navštívily a potěšily zpěvem, přáníčkem a drobnými dárky seniory, kteří jsou o vánoční svátcích osamělí. A protože mezi dětmi byl i nadaný houslista Aleš, bylo naše setkání o to příjemnější a radostnější.

Závěrem našich aktivit hnutí bylo osobní poděkování „stonožkových“ dětí všem, kteří se významnou měrou podíleli na našem humanitárním úsilí. Díky šikovným a obětavým dětem, jejich rodinám, učitelům, vedoucím kroužků, dílen, starostům a zastupitelům města a obou obcí, a také těm, kteří zakoupením drobného výrobku podpořili naši činnost, jsme opět prostřednictvím hnutí významnou měrou přispěli na dobrou věc.


Jana Kovaříková

Odkaz do stonožkové galerie k aktualitě:

https://www.zspraksice.cz/prosincove-akce-2019