Okresní kolo dějepisné olympiády 16. 1. 2018

Aleš Baránek 7. tř. - 2. místo - postup do krajského kola

Blahopřejeme!