Orba školního políčka koňským potahem

V pátek 13. 10. 2023 měli všichni žáci základní školy, i děti mateřské školy, nevšední příležitost vidět orání koňmi, a to přímo na školním pozemku.

Díky obrovské ochotě pánů Tomáše Matúše a Františka Juráka, zapálených „koňáků“ a pokračovatelů letitých rodových tradic v chovu koní a práce v zemědělství, jsme se všichni mohli detailně seznámit, jakým způsobem se orá, jak důležitá je souhra obou oráčů, jak koně musí poslouchat na povely, a také jak všichni napínají svaly, protože orba koňmi je velmi těžká fyzická práce.

Velkým tatínkovým pomocníkem při orání byl i Tomáš ml., žák 3. třídy, který je zapáleným nástupcem a pokračovatelem rodové tradice.  Nejenom že pomáhal vést koně a obstarával vše potřebné kolem nich, ale také nám vysvětlil, co znamenají jednotlivé povely pro koně. Co je „prrr“ věděli snad všichni. Hůře se hledal význam „curyk“ a už vůbec nikdo nevěděl, co je „tihý“ a „hat“. Uměl pojmenovat jednotlivé prvky koňského postroje a sdělil i jiné zajímavosti o koních. To všechno najdete ve videjku, které připravujeme.

Vedení školy vyjadřuje velké poděkování oběma pánům za poorání pozemku, který v týdnu předpřipravil pan učitel Bartoš s žáky 2. stupně sklizením posledních brambor a rozházením koňského hnoje, který navezl pan Matúš.

Věříme, že na jaře se práce na políčkách bude líbit a také dařit, protože půda pooraná koňmi je více provzdušněná a tolik nestlačená jako při orbě traktorem. Už teď se těšíme na novou úrodu a zážitky z práce na políčkách.

Děkujeme!

Marcela Chmelová