Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře v 1. třídě

Od úterý 27. června se z našich prvňáčků stali opravdoví čtenáři. Dokázali, že už umí nejen všechna písmenka, ale i přečíst slova a jednoduché příběhy. Pasování se ujali starší kamarádi z 5. třídy, kteří předávali pamětní listy a šerpy. Největší odměnou byla krásná kniha, kterou každý dostal na památku. Děkujeme za finanční sponzorský dar od rodičů, díky kterému jsem knihy mohla zakoupit.

A. Braunerová