Píšu povídky, píšu básně - literární soutěž

Kryštof Kočica, 7. třída - 1. místo ve 3. kategorii (poezie)

Šárka Zálešáková, 6. třída - 3. místo ve 3. kategorii (poezie)

Aleš Baránek, 9. třída- čestné uznání ve 4. kategorii (próza)

Blahopřejeme!


​​​​​​​Soutěžní práce si můžete přečíst ve sborníku zde:

----