Plavecký výcvik 2. a 3. třída

V úterý 25. června žáci 2. a 3. třídy ukončili plavecký výcvik, který probíhal po dobu dvou měsíců.

Jako odměnu za snažení dostali mokré vysvědčení. Poslední dvouhodinu si užili volnou zábavu

v bazénech, vodním víru nebo na tobogánu. Děkujeme všem trenérkám za trpělivý přístup.

Tř. učitelky A. Braunerová a M. Běhůnková