Plavecká výuka žáků 1. stupně

Od 2. pololetí opět po dvou letech navštěvují žáci 1. stupně hodiny plavání, které zabezpečuje Plavecká škola Uherské Hradiště. Žáci si tak mají možnost splnit základní plaveckou výuku, která byla přerušena z důvodu protiepidemických opatření v uplynulém období. Pravidelné hodiny plavání mají možnost navštěvovat i nejmladší žáci, kteří absolvují také letos předplaveckou výuku.