Po stopách středověkého města - Uherské Hradiště

Ve středu 27. 9. 2023 se vydali sedmáci spolu s p. uč. Kutálkem a p. uč. Chmelovou po stopách středověku do našeho okresního města . Dějepisná exkurze začala zajímavostí týkající se barokní kaple sv. Šebestiána poblíž autobusového nádraží, která v roce 1969 ustoupila stavbě silnice. Byla hydraulicky nadzvednuta a posunuta asi o 10 m dál s použitím unikátní technologie, která byla tréninkem na světově známý přesun mnohem většího kostela v Mostě v roce 1975.

Následně se zastavili v parku, kde vyslechli podrobný výklad o životě ve středověku od narození po smrt, o rozdělení společnosti, nerovnosti vrstev, běžném žití obyvatel, co to bylo královské město, jaké mělo povinnosti, ale i útrpném právu, spravedlnosti a trestu.

Při putování městem pan učitel historicky odbočil zastávkou a vzpomínkou na oběti 1. světové války u památníku poblíž centra města a uctěním jejich památky. Od této chvíle si kluci budou pamatovat, že pietní místa se s úctou a pokorou navštěvují pouze s čepicí v ruce.

Návštěva nádherného jednolodního farního kostela na Masarykově náměstí žákům kromě potěšení oka a duše umožnila rozeznávat typické prvky barokního umění.

Exkurze pokračovala chůzí jezuitskou zahradou přilehlou k zadní straně kostela a jezuitské koleje. Na jejím konci se nachází Matyášova brána, která byla součástí městských hradeb. Žáci se dozvěděli o potupném úprku Matyáše Korvína z Moravy v přestrojení a následné spojitosti s tradičními jízdami králů tady na Uherskohradišťsku.

Návrat na centrální náměstí s barokní kašnou s delfíny a výkladem nad plastikou středověkého města předznamenal rozchod žáků s časem na občerstvení a koupi drobností. Poté účastníci směřovali na Mariánské náměstí k morovému sloupu, který byl postaven jako vyjádření díků za odvrácení morové epidemie. Žáci se dozvěděli, co to byl mor a jiné nemoci té doby a jak středověký člověk přistupoval k řešení likvidace nemoci.

Kolečko památných míst se začalo uzavírat návštěvou výjimečného klášterního františkánského kostela a zcela se uzavřelo u zrekonstruované židovské synagogy poblíž autobusového nádraží, která byla bohužel uzavřena.

Krásné slunečné počasí jen podtrhlo smysluplné a fakty nabité  setkání s historií našeho regionu.