Pravidla a omezení v rámci předcházení onemocnění covid-19 od 21. 2. 2022

Co od 21. 2. 2022 končí:

- testování žáků i zaměstnanců

- nařizování karantén 

- povinnost dokládat OTN před lyžařským výcvikem, školním výletem, zotavovacím pobytem apod.

- omezení kapacity školní jídelny

Co zůstává:

žák s příznaky infekčního prostředí nepatří do školy - opět budou kontaktováni rodiče

- povinné nošení roušek a respirátorů - pokud nejsou žáci usazeni

- dezinfekce rukou

- větrání

- izolační místnost pro případ výskytu infekčního onemocnění

- v jídelně si žáci jedné třídy budou sedat k jednomu stolu, nadále příbory, polévky a saláty  nebudou volně přístupné