Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků za 2. pololetí letošního školního roku