Prázdninové staveniště kolem školy a bezpečnost

Upozorňujeme všechny návštěvníky školní zahrady, že v průběhu prázdnin budou pokračovat výkopové práce postupně kolem celého obvodu budov školy.

Započnou se také bourací a stavební práce při výstavbě nové tělocvičny.

Dbejte prosím zvýšené bezpečnosti, nevstupujte na staveniště, za oplocení výkopů a zapáskované prostory.

Dbejte na svou osobní bezpečnost a bezpečnost svých dětí. Upřednostněte využívání jiných hřišť s hracími prvky v obou vesnicích.

Děkujeme za pochopení.