Přednáška Mnichovská dohoda

      V předvečer připomenutí si 84. výročí jednoho z nejzásadnějších dějinných milníků našich zemí - Mnichovské dohody (nebo chcete-li zrady) se v pondělí 26. 9. 2022 odpoledne sešli přátelé historie u první z plánovaných přednášek.
     Na úvod setkání jsme si vyslechli příjemnou hudební ukázku v podání Karolíny M., žákyně paní učitelky Ireny Bandriové ze ZUŠ Uherský Brod.
    Přednášející pan učitel Martin Kutálek se nejprve dotkl významných událostí našich dějin, poté podpis dohody zasadil do obecného rámce, ukázal dějinné souvislosti a na konkrétních faktech přiblížil pohledy představitelů zúčastněných zemí, i úvahy, reakce a hypotetické možnosti našich tehdejších politiků. Vše bylo podpořeno i filmovými ukázkami nejen běžně přístupnými na youtube, ale i neznámými z Národního filmového archívu v Praze.

Živá diskuze účastníků nebyla rozhodně formální a ukázala velkou míru znalostí diskutujících - faktů i chápání širších souvislostí, ale také rodinných zkušeností či paralel s dnešní dobou.

Těší nás nejenom věková struktura posluchačů, jejich živá a zajímavá diskuze, ale i upřímný zájem o pokračování tohoto typu přednášek. Pan učitel pokračování v pouti českou historií přislíbil. :)

     Děkuji zejména jemu, a také všem zúčastněným, za obohacující zážitky příjemně stráveného podzimního podvečera, i když věnovaného těžkému tématu, které negativně ovlivnilo celé generace obyvatel naší krásné země.

Marcela Chmelová