Přednáška o hmyzu

1. Včely, včelařství, hmyz - přednáška pro 4. třídu

V rámci hodin přírodovědy se pátek 12. května uskutečnila přednáška pro žáky 4. třídy na téma Včely, včelařství, hmyz.  Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a důležitých informací o včelách a včelařství. Mohli jsme si také prohlédnout část zajímavé a cenné sbírky cizokrajném hmyzu našeho hosta. Děkujeme panu Pavlu Müllerovi, který nám odborně a poutavě odprezentoval své znalosti z říše hmyzu.

                                                                                                                 Jana Kovaříková