Přehlídka zpěváčků lidových písní školních družin

Jako každoročně, i letos,  jsme se, s děvčaty ze školní družiny, zúčastnily ,,Přehlídky zpěváčků lidových písní školních družin“. Akce se konala 20. 3. 2019 na DDM v Uherském Brodě. Zúčastnily se jí desítky dětí ze školních družin z našeho okrsku. Letos jsme s děvčaty předvedly pásmo lidových písní i tanečků a porotě, i účastníkům, jsme se velice líbily. Přispěly k tomu i naše pěkné školní kroje. Program natáčela také televize TVS - viz. odkaz. Za odměnu jsme s děvčaty také zašly do zábavného parku Zaldík a toto pěkné dopoledne si děvčata opravdu užila.

Dagmar Vašíčková