Přerušení provozu mateřské školy a školní družiny o hlavních prázdninách