Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách