Přihláška do ŠD pro šk.rok 2023/2024

Termín pro podání přihlášky do školní družiny pro školní rok 2023/2024 je do 25,6.2023.

Přihlášku najdete v sekci školní družina.