Přihláška do školní družiny školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

v příloze najdete zápisní lístek do školní družiny školního roku 2020/2021. V případě Vašeho zájmu jej prosím vytiskněte, vyplňte, podepište, naskenujte a odešlete paní vychovatelce školní družiny Bc. Martině Gajdošíkové na adresu: gajdosikova@zspraksice.cz do pondělí 8. června 2020 12:00 hod.

V případě, že nemáte možnost tisku této přihlášky, dostavte se do školy k převzetí v listinné podobě.

Provoz ranní školní družiny: od 6:30 hod do 7:30 hod.

Kritéria přijetí:

    1. přednost žáků nižších ročníků
    2. celotýdenní docházka v plném režimu (ranní i odpolední)
    3. zaměstnanost obou rodičů
    4. upřednostnění dětí z neúplných rodin

Můžete přihlásit i žáky 4. a 5. ročníku – v případě dostatečného zájmu o školní družinu je možnost od školního roku 2020/2021 nově v naší škole otevřít i druhé oddělení školní družiny.

Ostatní údaje o školní družině najdete na www.zspraksice.cz v záložce Školní družina - Dokumenty. 

S přáním pěkného dne a pevného zdraví

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka ZŠ a MŠ Prakšice