Přijímací zkoušky na střední školy

Podrobné informace naleznete v

 Opatření MŠMT pro přijímací zkoušky na střední školy . 

MŠMT 16. 2. 2021 vydalo ještě zpřesnění k přijímacímu řízení na střední školy v 

Dodatku k opatření pro přijímací zkoušky na střední školy 

a také Zkušební schéma jednotných přijímacích zkoušek v roce 2021