Přírodovědný den

Ve stejný den, kdy proběhl projekt "Den stromů" pro žáky 5. - 9. ročníku, měli žáci 1. - 4. třídy možnost nahlédnout do živočišné říše. Velké poděkování patří panu Mullerovi, Valeriánovi a Bandrimu, kteří si dopoledne vyhradili svůj čas pro naše nejmladší žáky a vhodnou formou předávali své znalosti a zkušenosti ze včelařství, myslivosti a rybářství. 

Děkujeme!