Přírodovědný klokan

Nejlepší řešitelé naší školy


1. Horenský Martin – 9. tř. – 79 bodů

2. Bartoš David Paul – 8. tř. – 74 bodů

3. Kovářová Elena – 9. tř. – 74 bodů