Přírodovědný klokan

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 11. 10. 2023

8. + 9. tř.


Nejlepší řešitelé školního kola


        1. Blaha Ondřej 9. tř. (76 b.)

        2. Velart Dominik 8. tř. (67 b.)

        3. Hořínek Martin 8. tř. (50 b.)

        4. Kubová Michaela 9. tř. (49 b.)

        5. Zálešák Lukáš 9. tř. (48 b.)