Přírodovědný klokan, Matematický klokan

Přírodovědný klokan - okresní kolo - David Bartoš,  9. tř.,  v kategorii Kadet 8. - 9. tř. - 2. místo, neztratil se v okrese ani v Matematickém klokanovi - 10. místo

Matematický klokan - okresní kolo - Karolína Kočicová, 3. tř., v kategorii Cvrček 2. - 3. tř. 1.- 4. místo.

Blahopřejeme!

Mgr. Pavlína Gajdůšková