Projekt Stavba a Město

Projektový den Stavba 8. 9. 2023

Žáci 8. a hlavně 9. třídy se budou muset v brzké době rozhodnout, kam na střední školu. Výběr bude tím jednodušší, čím více možností budou žáci znát. Dnes se zábavnou formou seznámili s profesemi potřebnými v oblasti stavebnictví, a to od řemeslných profesí až po vysokoškolské. Část žáků postavila funkční město (zatím jen z papíru), tedy prošli profesemi jako geolog, urbanista, projektant, stavař…, druhá skupina žáků vyzkoušela práci se skutečným stavebním materiálem – betonem, obeznámili se s pomůckami nejen zednickými, ale i pro instalatéry, … a jejich využitím.

Gajdůšková