Proticovidová opatření od 1. 11. 2021

MŠMT informuje:

  • doba pro ukončení izolace se zkracuje ze 14 dnů na 7 dní (PCR test 5. - 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou)
  • žáci, pokud jsou usazeni, nemusí mít při výuce roušku; ve společných prostorech zůstává povinnost roušku nosit
  • neočkovaný pedagogický pracovník je povinen nosit ochranný prostředek i při výuce; ve zvláštních případech může použít ochranný štít při dodržení vzdálenosti 1,5 m od žáků (nutnost vidět na ústa učitele); při dodržení vzdálenosti 1,5 m nemusí mít respirátor  při Tv, zpěvu, hře na dechové nástroje
  • děti do 12 let nemusí dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci)
  • školní jídelna má povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků
  • doba platnosti negativních testů je zkrácena ze 7 dnů na 72 hodin u PCR, ze 72 h na 24 h u antigenních testů
  • screeningové testování od 1. 11. 2021 se naší školy netýká
  • nově se hradí testy na žádost (antigenní 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) pouze osobám do 18 let, osobám, které se nemohou očkovat a těm, kteří prokáží očkování alespoň jednou dávkou očkovací látky