Provoz a organizace závěru školního roku, vydání vysvědčení

Vzdělávací aktivity

2. stupeň - ukončeny v pátek 19. 6 .2020

1. stupeň - ukončeny ve čtvrtek 25. 6. 2020

pátek 26. 6. 2020 - základní škola uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektrické energie

Mateřská škola zůstává v provozu.

Stravování

pro žáky 2. stupně ukončeno 19. 6. 2020

pro žáky 1. stupně ukončeno 25. 6. 2020

Vydání vysvědčení

Vysvědčení bude vydáváno za dodržení všech hygienických opatření v úterý 30. 6. 2020 v sále školy a současně v tělocvičně takto:

  8:30 hod:   1. třída (sál), 2. třída (tělocvična)

  9:00 hod:   3. třída (sál), 4. třída (tělocvična)

  9:30 hod:   5. třída (sál), 6. třída (tělocvična)

10:00 hod:   7. třída (sál), 8. třída (tělocvična)

10:30 hod:   9. třída (sál)

  • Před budovou žáci dodržují předepsané rozestupy 2 m.
  • Přicházejí s chráněnými ústy rouškou, ústenkou nebo obličejovým štítem.
  • Při vstupu si dezinfikují ruce. 
  • Po ukončení všichni žáci odcházejí domů. V tento den se žáci základní školy ve školní jídelně nestravují.​​ V provozu nadále není ani školní družina.
  • Stále platí zákaz vstupu rodičů do budovy školy. 
  • V případě, že se dítě předání vysvědčení nemůže zúčastnit, domluví si rodič termín a způsob předání vysvědčení přímo s třídním učitelem.
  • Nutné je s sebou mít podepsané čestné prohlášení​​​​​​​
  • Po ukončení se budou třídy  fotografovat. Fotografie budou zaslány rodičům e-mailem.